Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Kunskapskrav i tabellform

Skapad 2014-04-14 16:22 i Lilla och Stora Emilia Grundskolor
Kunskapskrav för åk 3 är ordnade i tabell samt nedbrutna, utan progression (OBS ingen matris)
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Biologi
Året runt i naturen Kropp och hälsa
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen ...
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven gör enkla observationer av årstider,...
...och eleven ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
eleven namnger några djur och växter,..
Biologi
Kropp och hälsa
...samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem (djur och växter) i enkla näringskedjor.
..eleven sorterar dem (djur och växter) efter olika egenskaper...
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen,..
...och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Fysik
Året runt i naturen Kraft och rörelse
Eleven kan berätta om ljus och ljud ... och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
...och eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Kemi
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper...
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
...samt eleven separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
Metod och arbetssätt
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar (som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft).
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: