👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glas projekt återbruk

Skapad 2014-04-21 17:29 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Matris gällande glasprojekt av återbruksglas
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i glas utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i glas utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i glas utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.