Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i OPTIK

Skapad 2014-04-27 17:44 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik

Genomförande av laboration:

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Du klarar att genomföra en laboration utifrån en instruktion samt följer gällande säkerhetsföreskrifter
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med din/dina gruppmedlemmar.
Du tar ett stort ansvar för laborationsarbetet och för diskussionen i gruppen framåt.

Laborationsrapport

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Rapporten innehåller alla obligatoriska delar
Rapporten är lätt att följa.
Rapporten är välstrukturerad och tydlig.
Du använder naturvetenskapliga begrepp.
Du drar en korrekt slutsats.
I slutsatsen återkopplar du dina resultat med dina hypoteser.
Du resonerar kring hur undersökningen kan förbättras.
Du resonerar kring felkällor.

Fakta om ljus och förståelse

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Du har börjat använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk.
Du behärskar de flesta av kursens begrepp.
Du behärskar kursens alla viktiga begrepp.

Muntlig redovisning i grupp.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Du deltar i diskussionen. Du bidrar med egna tankar kring frågor. Du för diskussioner utifrån egna erfarenheter.
Du deltar aktivt i diskussioner.
Du deltar aktivt i diskussioner. Du förmedlar dina tankar och slutsatser på ett sätt då andra i din grupp kan hänga med.
Du visar att du till en viss del grundar dig på fakta och din kunskap.
Du grundar dig i stort sätt på fakta och dina kunskaper i tema optik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: