👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Hkk År 6 Bäckbyskolan,

Skapad 2014-04-29 15:34 i Bäckbyskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, - hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och - värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Mat, måltider och hälsa
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till arbetsuppgifternas krav.
- Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till arbetsuppgifternas krav..
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
- I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
- Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet..
- Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
- Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierande och balanserade måltider.
- Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
- Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierande och balanserade måltider.
Konsumtion och ekonomi
- Eleven för enkla tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
- Eleven för utvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
- Eleven för välutvecklade tankegångar om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
- Eleven kan föra enkla tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra utvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
- Eleven kan föra välutvecklade tankegångar om samband mellan konsumtion och privatekonomi.
Miljö och livsstil
- Eleven kan också göra enkla jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra utvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
- Eleven kan också göra välutvecklade jämförelser på några vanligt förekommande varor utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.

Ny rubrik

Betyget E
Betyget C
Betyget A