👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1-3

Skapad 2014-05-07 15:38 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 Svenska

Olika nivåer i ämnet svenska för årskurserna 1 - 3, där den sista nivån är lägsta godtagbara kunskap för slutet av årskurs tre.

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Lägsta godtagbara nivå för slutet av åk 3
Läsflyt
  • Sv  1-3
Du känner igen några bokstäver.
Du kan namn och ljud på alla bokstäver.
Du kan läsa korta ord, ex, sol, ros, bil.
Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa enkla texter.
Du kan läsa texter med svårare ord, ex ljudstridig stavning.
Du läser texter med inlevelse.
Du kan läsa kapitelböcker.
Du kan läsa enkla faktatexter.
Du har förmåga att läsa elevnära texter med flyt.
Läsförståelse
  • Sv   3
  • Sv   3
Du kan läsa och förstå enkla ord ex sol, ros, mus.
Du kan läsa och förstå enkla meningar.
Du kan läsa och förstå enkla texter.
Du rättar dig själv när du läser fel.
Du har förmåga att återge innehållet i en bekant text samt kommentera det.
Du har förmåga att söka information.
Du har förmåga att föra enkla resonemang om budskapet i en bekant text.
Du kan förstå det du läser och återberätta med egna ord samt relatera till egna erfarenheter.
Tala, lyssna, samtala
  • Sv  1-3
  • Sv  1-3
  • Sv   3
Du kan berätta om vardagshändelser i liten/stor grupp.
Du kan lyssna när vuxen/kompis berättar eller läser något.
Du kan lyssna och återberätta.
Du kan ställa frågor och hålla dig till ämnet.
Du kan lyssna till, förstå och följa en enkel instruktion.
Du kan ge en enkel instruktion.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen. Kan berätta om vardagliga händelser med tydligt innehåll. Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Skriva
  • Sv   3
Du kan skriva några/alla bokstäver.
Du kan skriva ord.
Du kan skriva enkla meningar med mellanrum mellan orden.
Du kan skriva egna berättelser. Du kan kombinera text och bild.
Du kan skriva tydlig handstil.
Du kan skriva på dator.
Du kan skriva egna berättelser med tydlig inledning, handling och avslut.
Du kan ge enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Du kan utifrån respons bearbeta och förtydliga dina egna texter.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Stavning/ skrivregler
  • Sv   3
Du kan stava korta/långa ord ljudenligt.
Du kan stava vanligt förekommande ord med ljudstridig stavning, ex och, gick, fick.
Du klarar ofta dubbelteckning.
Du kan använda stor bokstav och punkt.
Du kan använda frågetecken.
Du kan stava vanligt förekommande ord i elevnära texter.