Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdmatris år 6 Toråsskolan ht14

Skapad 2014-08-13 13:03 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
l Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Slöjd

Beskriver kunskapskraven i årskurs 4-6. För att förtydliga kunskapskraven är dessa i sin tur indelade i olika förmågor.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
I
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetssätt, hantverksmoment
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Handhavande av redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmågan att välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med hjälp av läraren.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Eleven får delvis hjälp av läraren.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syfte, kvalitets- och miljöaspekter
Eleven ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ett enkelt resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: