Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9 Återbruk.

Skapad 2014-08-14 15:14 i x Kvarnhagsskolan Botkyrka
Grundskola 7 – 9 Slöjd
F
E
C
A
Praktisk
Har ännu ej uppnått kunskapskraven för E
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett plagg eller en textil produkt av återbruk utifrån skriftliga instruktioner. . I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ett plagg eller en textil produkt av återbruk utifrån skriftliga instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett plagg eller en textil produkt av återbruk utifrån skriftliga instruktioner I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Teoretisk
Har ännu ej uppnått kunskapskraven för E
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvallitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: