Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parken, naturvetenskapligt arbetssätt.

Skapad 2014-08-18 12:43 i Fajansskolan Falkenberg
Matris till Storyline Parken.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Hypotes
Kan med stöd ställa en hypotes utifrån frågeställningen.
Kan ställa en hypotes utan koppling till frågeställningen.
Kan ställa en hypotes som har koppling till frågeställningen
Kan ställa en hypotes med motivering som har koppling till frågeställningen
Genomföra försök och experiment enligt givna instruktioner
Hittar på egna experiment vid genomförandet, som inte hör till instruktionen
Följer de givna instruktionerna med stöd av pedagog.
Följer delvis de givna instruktionerna och genomför experimentet.
Genomför experimentet enligt givna instruktioner
Slutsatser Kan föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan med stöd från pedagog föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan tillsammans med kamrater föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Kan utifrån egna tankar föra diskussioner om resultat och verklighet utifrån sin dokumentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: