Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2014-08-20 21:05 i Grundskola TEST Lunds för- och grundskolor
Grundmatris - lättare språk
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
F
E
C
A
Övergripande kunskaper Samhällsstrukturer
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Övergripande kunskaper Samhällsstrukturer
- sociala - mediala - rättsliga - ekonomiska - politiska
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt
Du kan undersöka och beskriva hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt
Begrepp
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra
Samhälle och individ
Påverkan mellan samhälle och individ
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivåv
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Samhällsfrågor ur olika perspektiv
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Olika ståndpunkter i samhällsfrågor
Mänskliga rättigheter
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett bra sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om samhället. Du byter mellan olika perspektiv på ett mycket bra sätt.
Olika ståndpunkter i samhällsfrågor
Mänskliga rättigheter
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen.
Olika ståndpunkter i samhällsfrågor
Mänskliga rättigheter
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Du kan beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Du kan beskriva de nationella minoriteterna i Sverige och vilka rättigheter de har.
Demokratiska värden
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett enkelt sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett enkelt sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Informationssökning
Förhålla sig till information
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information och samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information och samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information och samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: