Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4-6

Skapad 2014-08-27 22:06 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Musik

En övergripande bedömningsmatris för Östra skolans musikundervisning i år 4-6. Bedömningsmatrisen kan kompletteras med specifika pedagogiska planeringar.

Östra skolans bedömningsmatriser visar elevens uppnådda kunskapsnivå i fyra nivåer från 1 (längst till vänster) till 4 (längst till höger).

Observera att bedömning av kunskapsnivåer är en färskvara som uppdateras vid flera tillfällen under läsåret och den bedömda kunskapsnivvån kan både sänkas och höjas under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

Nivå 1 (längst till vänster) visar på en otillräcklig kunskapsnivå och eleven riskerar att ej klara av kunskapskraven för ämnet. Ett åtgärdsprogram ska upprättas och skolan ska sätta in stödinsatser för att hjälpa eleven nå kunskapskraven.

Nivå 2 visar att eleven ligger på den kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskravens mål.

Nivå 3 visar att eleven ligger på en kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskravens mål med god marginal.

Nivå 4 (längst till höger) visar att eleven ligger på en kunskapsnivå som krävs för att eleven ska kunna nå kunskapskravens mål med mycket god marginal.

Spela och sjunga

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
1
2
3
4
Sjunga
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela melodi
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodi.
Spela basstämma
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basgång.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basgång.
Eleven kan spela en enkel anpassad basgång.
Spela slagverksstämma
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackompanjera
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då mellan några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då mellan flera ackord med flyt.
Tajming
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven sjunger eller spelar i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar med god tajming och med passande karaktär.

Musikskapande

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
1
2
3
4
Skapa musik
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Fungerande komposition
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan pröva hur egna alster kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan pröva hur egna alster kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan pröva hur egna alster kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Musikanalys

1
2
3
4
Resonera kring musicerande
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikens påverkan
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan på ett enkelt sätt uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentgrupper
 • Mu
På väg mot målen.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: