Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flygelskolans bedömningsmatris i naturorienterade ämnen årskurs 4-6

Skapad 2014-09-09 15:30 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Generell bedömningsmatris i naturorienterade ämnen årskurs 4-6 utifrån kunskapskraven i årskurs 6
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)

*Bedömningen är gjord utifrån elevens aktuella årskurs.

Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3*
Kommunicera
  • NO
  • NO
  • NO
Jag deltar i diskussioner genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Jag deltar i diskussioner genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Jag deltar i diskussioner genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som fördjupar och breddar diskussionerna.
Genomföra systematiska undersökningar
  • NO
  • NO
  • NO
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Jag kan jämföra mina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader. Jag kan dokumentera mina undersökningar på ett enkelt sätt.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Jag kan jämföra mina och andras resultat och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader. Jag kan dokumentera mina undersökningar på ett lämpligt sätt.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Jag kan jämföra mina och andras resultat och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som kan förbättra undersökningen. Jag kan dokumentera mina undersökningar på ett lämpligt och effektivt sätt.
Använda naturvetenskapliga begrepp
  • NO
  • NO
  • NO
Jag har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och samband mellan begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Jag har goda kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och samband mellan begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Jag har mycket goda kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och samband mellan begrepp och använder dem i nya sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: