Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Idrott och hälsa, år 4-6, Östraskolan Lå 14/15

Skapad 2014-09-11 14:51 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Bedömningsmatris efter förmågor att utveckla i idrott och hälsa.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang; planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil; genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer; och förebygga risker och hantera nödsituationer på land och i vatten.

RÖRA SIG ALLSIDIGT I OLIKA FYSISKA SAMMANHANG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lek, spel och idrott :
Med boll: studsa, kasta och fånga (öga - hand koordination).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Lek, spel och idrott:
Spelförståelse.
Når ännu eh kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Begränsat samspel med lagkamrater.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Tillfredställande samspel med lagkamrater.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Eleven medverkar i hög grad till att leken/spelet når sitt syfte. Förfinat samspel med lagkamrater.
Motorik och rörelse:
Sammansatta motoriska grundformer (springa, hoppa, åla, krypa, rulla/rotera, klättra, hänga och stödja) i kombination med gymnastikredskap.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Dans och rörelse till musik:
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven anpassar sina rörelser till viss del till takt och rytm. Rörelserna är tveksamma och utförs med bristande balans. Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök.
Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Rörelserna är stabilare, mer avslappnade och utförs med god balans. Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen.
Eleven anpassar sina rörelser väl till takt och rytm. Rörelserna har flyt, är stabila och effektiva med smidiga övergångar. Eleven är beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat.
Vattenvana och simning:
Simning i mag- och ryggläge.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA FYSISK AKTIVITET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Värdera:
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Berättar på ett enkelt sätt vad man har upplevt.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.

GENOMFÖRA OCH ANPASSA UTEVISTELSER OCH FRILUFTSLIV EFTER OLIKA FÖRHÅLLANDEN OCH UTEMILJÖER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orientering:
Kartors uppbyggnad och symboler samt orientering efter kartor över den närliggande miljön.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Orienterar sig i närmiljön genom att följa entydiga ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter etc.).
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan kartans färger och de viktigaste karttecknen. Använder handgrepp och passar kartan.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Gör vägvals-, avstånds och framkomlighets bedömningar.
Friluftsliv och utevistelse:
Aktiviteter i skiftande natur-, och utemiljöer under olika årstider. Allemansrätten. Säkerhet.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga risker:
Regler och fair-play samt säkerhet vid fram- och undanplockning av redskap och material.
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Berättar på ett enkelt sätt hur man förebygger skador. Förstår och följer regler.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Ger konkreta exempel (använder centrala begrepp) och förklarar samband.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Kan utifrån konkreta exempel resonera om orsaker och konsekvenser.
Hantera nödsituationer:
Badvett och säkerhet vid vatten vintertid (isflaksträning, använda hjälpredskap som livboj och isdubbar).
Når ännu ej kunskapskraven.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: