👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 4-6, Floda vid överlämning

Skapad 2014-09-15 09:43 i Centralskolan Lerum
Matris över kunskapskraven i åk 4-6. Denna matris används även som överlämningsmatris mellan åk 5 och åk 6.
Grundskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap

Förmågor

>
>
>
>
Tillaga måltider för olika situationer och sammanhang.
Eleven tillagar enkla måltider med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar enkla måltider med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven tillagar enkla måltider med god anpassning till aktivitetens krav.
Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
Eleven genomför även andra uppgifter som hör samman med måltiden med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven genomför även andra uppgifter som hör samman med måltiden med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven genomför även andra uppgifter som hör samman med måltiden med god anpassning till aktivitetens krav.
Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
Eleven använder metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Eleven använder metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
Eleven använder metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Värdera val och handlingar som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.