Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK Ämnesmatris Kunskapskrav åk 6 enligt Lgr 11

Skapad 2014-09-16 18:46 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Musik

Det praktiska musicerandet

Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd
Melodistämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma
Du kan spela en enkel anpassad melodi med flyt
Basstämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma
Du kan spela en enkel anpassad basstämma med flyt
Slagverksstämmor
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma med flyt
Ackordinstrument-keyboard
Du kan bidra till ackompanjemang på keyboard med några ackord
Du kan ackompanjera på keyboard och byter då några ackord med flyt
Du kan ackompanjera på keyboard och byter då ackord med flyt
Ackordinstrument- gitarr
Du kan bidra till ackompanjemang på gitarr med några ackord
Du kan ackompanjera på gitarr och byter då några ackord med flyt
Du kan ackompanjera på gitarr och byter då ackord med flyt
Något instrument
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär

Musikskapandet

Att skapa musik
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition

Resonerandet kring musik i olika sammanhang

Resonerandet kring vårt eget och andras musicerande
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande
Att uttrycka sig om egna musikupplevelser
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
Genrer och instrumentkännedom
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på muskaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: