Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för uppgift ÖKA ELPRODUKTIONEN

Skapad 2014-09-19 11:07 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga
Använda naturvetenskaplig information
Jag använder inte faktabladet som utgångspunkt i mina motiveringar.
Jag använder den naturvetenskapliga informationen från faktabladet som stöd i min motivering.
Tar ställning
Jag tar inte ställning. Rekommenderar inte en av energikällorna.
Jag tar ställning genom att rekommendera en energikälla.
Motivera ett ställningstagande
Jag motiverar inte mina ställningstaganden.
Jag motiverar mitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter (tex energiframställning) genom att: - Uppge en fördel med den valda energikällan och - uppge en nackdel med någon av de andra energikällorna.
Jag motiverar mitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter (tex energiframställning och miljöpåverkan) genom att: - Jämföra två av de tre energikällorna med varandra och - uppge fördelar och nackdelar med dessa.
Jag motiverar mitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter (tex energiframställning och miljöpåverkan) genom att: - Jämföra de tre energikällorna med varandra och - uppge fördelar och nackdelar med dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: