Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik PRIMA 1A och 1B

Skapad 2014-09-20 19:25 i Södra skolan Falun
Grundskola 1 Matematik

PRIMA 1A

Kapitel 1
Om talen 1, 2, 3, 4, 5 och 0, skriva siffror och räkna antal
Dela upp talen 3, 4 och 5
Använda likhets-tecknet
Kapitel 2
Addition (+) i talområdet 0 till 5
Om talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal
Räkna antal och rita dubbelt så många
.
Kapitel 3
Om talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal
Använda tecknen större än > och mindre än<
Subtraktion (minus), ta bort och jämföra, i talområdet 0 till 5
kapitel 4
Upprepa mönster
Talraden 1 till 12
Addition i talområdet 0 till 10, med +1, +2, +0, dubbelt och störst först
Klockans hela timmar
Kapitel 5
Udda och jämna tal
Subtraktion (minus) i talområdet 0 till 10, med -1, -2, -0 och minus allt
Jämföra, uppskatta och mäta längd
Kapitel 6
Räkna med tiotal 10 till 100.
Räkna antal och rita hälften så många
Använda ord som beskriver läge
Addition med 10-kamrater
Addition i talområdet 0 till 10
Kapitel 7
Namnen på och att rita de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Subtraktion i talområdet 0 till 10, med sambandet mellan addition och subtraktion, 10-kamrater och hälften
Om talen 11 till 19, skriva siffror och räkna antal
Räkna med enheten kronor
Kapitel 8
Storleksordna tal i talområdet 0 till 20
Addition i talområdet 10 till 20
Mäta längd i enheterna centimeter och meter
Måla halva delen av geometriska objekt
Kapitel 9
Jämföra, uppskatta och mäta volym
Subtraktion i talområdet 10 till 20
Upprepa mönster
Kapitel 10
Använda tabeller och stapeldiagram
Räkna med talen 0 till 100
Addition och subtraktion med hela tiotal
Klockans halva timmar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: