Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA: resultat av diagnos (ht åk 7)

Skapad 2014-09-29 11:38 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Diagnostiskt test ur Skolverkets diagnosmateriel. Hörförståelse, läsförståelse/interaktion och skriftlig förmåga
Grundskola 7 Engelska

Resultat av nivåanpassat färdighetstest ur Skolverkets diagnosmateriel.

Nivå 1
Resultatet når inte upp till lägsta nivån för kunskapskravet E.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hörförståelse
Take a message Komplettera meddelande efter avlyssning av telefonsvarare.
Förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehåll och detaljer.
Förstår helheten och detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehåll och detaljer.
Läsförståelse/interaktion
Conversations Välja ett lämpligt svar bland fyra alternativ i ett samtal.
Förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer Agerar med godtagbart resultat utifrån budskap i innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer Agerar med tillfredsställande resultat utifrån budskap i innehållet.
Förstår helheten och detaljer Agerar med gott resultat utifrån budskap i innehållet.
Läs- och skrivförmåga
Read and write Genom att uttrycka sig på engelska, kunna visa att man förstått texten.
Läser delar av enkla texter. Förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra dig sammanhanget. Kan uttrycka dig med enstaka ord, men inte så att svaret blir begripligt i sammanhanget.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter. Formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter. Formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förstår helheten och detaljer i lättillgängliga texter. Formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: