Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris spanska åk 6

Skapad 2014-10-21 13:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F

Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Extra insats krävs
Du skriver enkla ord
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver kortare texter
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Extra insats krävs
Du använder enkla ord
Du använder enkla ord och fraser
Du använder enkla ord och fraser med flyt
Läsa och förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Extra insats krävs
Du läser enkla ord och visar att du förstår
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i en text
Lyssna och förstå
Förstå och tolka innehållet i talad spanska
Extra insats krävs
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga fraser
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar
Kännedom om språkområde/realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Extra insats krävs
Du känner till någon fakta
Du känner till ytterligare fakta
Strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Extra insats krävs
Du frågar om ord och fraser
Du använder lexikon på eget initiativ
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: