Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - berättande text, tilldelad läsår 17-18

Skapad 2014-10-31 11:15 i Vaxö skola Vaxholm Stad
En matris som går att använda till all berättade text.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har ett begripligt innehåll i din text.
Du har ett relativt tydligt innehåll i din text.
Du har ett tydligt innehåll i din text.
Du har enkla gestaltande beskrivningar och en enkel handling. (Du räknar upp händelser.)
Du har utvecklade gestaltande beskrivningar och en utvecklad handling. (Du återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.)
Du har välutvecklade gestaltande beskrivningar och en välutvecklad handling. (Du förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa.)
Struktur
Uppbyggnaden i din text går att följa.
Uppbyggnaden i din text är tydlig.
Uppbyggnaden i din text lyfter texten.
Din text har ansatser till ett berättarperspektiv.
Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex. och, men finns i din text.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns i din text.
DIn text har ansatser till styckeindelning.
Din text har i huvudsak fungerande styckeindelning.
Språk
Ditt ordval uppvisar viss variation.
Ditt ordval är relativt varierat.
Ditt ordval är passande och höjer textens kvalitet.
Meningsbyggnaden i din text är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden i din text är relativt varierad och relativt korrekt.
Meningsbyggnaden i din text är varierad och relativt korrekt.
Ditt tempusbruk stör inte förståelsen.
Du använder tempus på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Du använder tempus på ett riktigt sätt
Skrivregler
Du använder stor/liten bokstav med viss säkerhet.
Du har relativt få fel i användningen av skiljetecken.
Du har få fel i användningen av skiljetecken.
Stavfel förekommer i din text men de stör inte förståelsen.
Du har relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Du har få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: