Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD basmatris, nationell åk6 FÖRENKLAD

Skapad 2014-11-05 12:32 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Under utveckling förenklad från nat.matrisen
Grundskola 4 – 6 Bild

FÖRMÅGOR • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

KOMMUNICERA med bilder för att uttrycka budskap.

Du kan göra några olika typer av berättande bilder som visar dina erfarenheter, åsikter och upplevelser Du kan göra några olika berättande bilder med genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Vad du gör
På väg
På väg till grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Bildspråk
Du kan framställa några olika typer av berättande informativa bilder som kommunicerar som kommunicerar dina erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett (...........) bildspråk så att budskapet framgår
Hur du gjort din bild så den berättar det du tänkt
På väg
Ditt bildspråk är: -enkelt
Ditt bildspråk är: -utvecklat
Ditt bildspråk är: -välutvecklat
Genomarbetade uppgifter
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med (..............) genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår
Du har lagt ner tid och energi på att arbetet blir så noggrant det bara går så att man förstår vad du menar
På väg
Ditt arbete är: -delvis genomarbetat
Ditt arbete är: -relativt väl genomarbetat
Ditt arbete är: -väl genomarbetat

SKAPA BILDER med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg med olika material

Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika “bilder”. Du kombinerar några olika bildelement
Vad du gör
På väg
På väg till grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Skapa med olika tekniker...
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett (...................) sätt för att skapa olika “bilder”.
Hur du gör verk på olika sätt med olika metoder och tekniker ex lera, färg penna
På väg
Ditt skapande är: - i huvudsak fungerande
Ditt skapande är: - relativt väl fungerande -varierat
Ditt skapande är: - väl fungerande, - varierat - idérikt sätt
Kombinera/Planera
Du kombinerar några olika bildelement på ett (...............) sätt.
Hur du sätter ihop olika delar till dina verk som att komponera i musik
På väg
Du kombinerar - i huvudsak fungerande
Du kombinerar - relativt väl fungerande
Du kombinerar - väl fungerande

UNDERSÖKA OCH PRESENTERA olika ämnesområden med bilder.

Du kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera dina bilder till syfte och sammanhang. Du kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Vad du gör
På väg
På väg till grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Idéer och bearbetning
Du kan i det bildskapande arbetet (............) till att utveckla idéer inom ämnesområden genom att återanvända bilder eller bearbeta uppslag och inspirationsmaterial.
Hur du utveckla dina idéer, har du egna idéer eller behöver du visst stöd
På väg
Du utvecklar: - bidrar till att utveckla idéer
Du utvecklar: - delvis egna idéer
Du utvecklar: - egna idéer
Arbetsprocessen
Du (...........) under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
de val du gör för att bilden ska förbättras. Behöver du mycket hjälp eller kan du komma framåt på egen hand
På väg
Du - bidrar till att formulera och välja alternativ som leder framåt.
Du - formulerar och väljer alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du - väljer alternativ som leder framåt.
Presentation
Du kan presentera dina bilder ( ............ ) till syfte och sammanhang.
Hur du berättar med ord, text eller bild vad dina bilder handlar om utifrån uppgift
På väg
Du presenterar: - med viss anpassning
Du presenterar: - med relativt god anpassning
Du presenterar: - med god anpassning
Omdöme om eget arbete
Du kan ge (............. ) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Hur du kan se din egen arbetsprocess i förhållande till de krav som finns.
På väg
Du ger: - enkla omdömen
Du ger: - utvecklade omdömen
Du ger: -välutvecklade omdömen

ANALYSERA historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

DU kan föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer. Du gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Vad du gör
På väg
På väg till grundnivå (E)
Grundläggande nivå
Täcker betyget E
Utvecklad nivå
Täcker betyget C
Mycket utvecklad nivå
Täcker betyget A
Resonera
Du kan föra (..............) och (..............) till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Hur du kan diskutera i ord text eller bild om vad bilderna handlar om
På väg
Du för: - enkla - till viss del underbyggda resonemang
Du för: - utvecklade - relativt väl underbyggda resonemang
Du för: - utvecklade - väl underbyggda resonemang
Koppla till egna erafarenheter
Du gör (............) kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Hur du kopplar ihop vad du redan vet, vad som händer i världen med de bilder vi arbetar med
På väg
Du gör - enkla kopplingar
Du gör: - utvecklade kopplingar
Du gör: -välutvecklade kopplingar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: