Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text om USA år 9

Skapad 2014-11-19 11:09 i Rödsleskolan Oskarshamn
En matris om argumenterande text.
Grundskola 9 Svenska

Matris gällande debattinlägg om USA som världsledande land år 9

Aspekter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text om USA.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text om USA.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text om USA.
Innehåll
Diskussionen är enkel men elevens åsikt framgår. Åsikten stöds med minst ett argument.
Diskussionen är utvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Elevens argument fördjupar/utvidgar diskussionen.
Diskussionen är välutvecklad och elevens åsikt framgår tydligt. Elevens argument är välvalda och hänsyn tas till eventuella motargument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar debattinlägget, t.ex. retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat, specifikt och passar debattinlägget väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande i förhållande till bloggtexten.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: