Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2014-11-19 18:42 i Hälsingbergsskolan Falun
I svenska skall vi bli duktiga på att läsa, skriva och samtala med varandra.
Grundskola F Svenska

Läsa

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Läsning
Du läser böcker anpassade för din ålder.
Läsförståelse
Du läser ålderstypiska texter och förstår det som återges direkt i texten.
Skriva
Berättelser
Du skriver enkla berättelser med ett visst sammanhang.
Faktatexter
Du kan välja ut fakta ur olika texter och skriva en enkel faktatext
Skrivteknisk förmåga
Du känner till några grundläggande språkliga regler i stavning och meningsbyggnad.
Tala
Samtal
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Muntlig framställning
Du gör enkla muntliga redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: