Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kunskapskrav åk 3

Skapad 2014-12-07 12:50 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Kunskapskrav årskurs 3 Grundskola 3 LGR11 Ma
Grundskola 3 Matematik
På väg
Kan
Taluppfattning och tals användning
Eleven ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna använda huvudräkning vid addition och subtraktion för beräkning av enkla tal inom talområdet 1-100.
 • Ma  1-3
Eleven ska förstå sambandet mellan multiplikation och division ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna multiplikationstabellerna 2,3,4,5,10
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna använda skriftliga räknemetoder, främst algoritmer, vid addition och subtraktikon med tiotals- hundratalsövergångar i talområdet 0-1000.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna dela in en helhet i delar t.ex hälften, fjärdedelar och tredjedelar och vet hur dessa uttrycks i bråkform.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Algebra
Eleven ska kunna se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.
 • Ma  1-3
Eleven förstår likhetstecknets betydelse ex: 7 +__= 9, 3 + 5 = 4 + __
 • Ma  1-3
Geometri
Eleven ska kunna läsa av hela analoga klockan och delar av den digitala. (hel och halv timme, kvart över och kvart i)
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna namnen på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, cylinder och kon samt kan beskriva dem med rätt ord och begrepp.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna välja rätt måttenhet inom olika områden t.ex m, min, dl och kg och göra enkla beräkningar
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna konstruera symetriska figurer och förstå begreppet symetri.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna vanliga lägesord för att beskriva objektet och föremålets läge i rummet.
 • Ma  1-3
Sannolikhet och statistik
Eleven ska kunna tolka och presentera information i enkla tabeller och diagram.
 • Ma  1-3
Samband och förändring
Eleven ska kunna se samband mellan tal och använda begreppen tex.dubbelt /hälften, udda/jämnt.
 • Ma  1-3
Problemlösning
Eleven ska kunna lösa och beskriva enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: