Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4-6

Skapad 2014-12-15 21:51 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Engelska
Miniminivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
TALA- formulera sig och kommunicera i tal
Med visst stöd och hjälp uttrycker sig eleven enkelt med fraser och meningar. Eleven kan med visst stöd och hjälp delta i samtal om välbekanta ämnensområden.
Eleven uttrycker sig begripligt med ord, fraser och meningar. Eleven kan delta i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig tydligt och säkert och använder sig av ett varierat språk. Eleven deltar med visst flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
Eleven uttrycker sig välformulerat, nyanserat och relativt sammanhängande. Eleven deltar med flyt i samtal om välbekanta ämnesområden.
LYSSNA - tolka och förstå talad engelska
Med visst stöd och hjälp förstår eleven det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
LÄSA - förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Med visst stöd och hjälp förstår eleven det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
SKRIVA - formulera sig och kommunicera i skrift
Med visst stöd och hjälp kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
BEARBETA SPRÅKET - använda strategier för att lösa språkliga problem samt anpassa språket efter mottagare och syfte
Behöver visst stöd för att bearbeta språket. Känner till olika strategier. Med visst stöd och hjälp anpassa språket efter mottagare och syfte.
Bearbetar sitt språk efter givna instruktioner och gör enstaka enkla förbättringar. Har någon form av egen strategi. Försöker att anpassa språket efter mottagare och syfte.
Bearbetar självständigt sitt språk och gör enkla förbättringar. Känner till olika strategier och försöker att använda dem. Anpassar språket efter mottagare och syfte. .
Bearbetar sitt språk och gör förbättringar. Gör medvetna val av lämpliga strategier utifrån situationen. Anpassar språket på ett korrekt sätt efter mottagare och syfte.
HANTERA SPRÅKET
Finns flera återkommande språkliga fel som gör att mottagaren har svårt att förstå.
Finns språkliga fel som gör att mottagaren ibland har svårt att förstå.
Finns enstaka språkliga fel men där mottagaren ändå förstår större delen av sammanhanget
Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.
ENGELSKSPRÅKIGA LÄNDER - likheter och skillnader
Med visst stöd och hjälp reflekterar eleven kring det upplevda. Eleven framför egna åsikter utan att kunna motivera och försöker att göra jämförelser.
Eleven reflekterar kring det upplevda. Visar på egna tankar och åsikter och ger enklare motiveringar till dessa. Gör jämförelser och försöker att dra egna slutsatser.
Eleven reflekterar kring det upplevda utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Eleven reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: