Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska / Svenska som andraspråk, åk 1-3, 2015-2017

Skapad 2015-01-13 14:48 i Andersbergsskolan Halmstad
Skolverkets "Nya språket lyfter".
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Mål för åk 1

Läsa
Du ska känna igen flera bokstäver och kunna läsa ihop dem till ord.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva
Du ska prova att skriva för att berätta eller komma ihåg.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning - åk 1
Du ska kunna läsa ihop bokstäver till ord och förstå det du läser.
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.

Mål för åk 2

Läsa
Du ska använda olika sätt för att läsa och förstå en text.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva
Du ska använda olika slags stöd när jag skriver en text.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning - åk 2
Du ska kunna alla bokstäver, förstå det du läser och märka när du läser fel.
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.

Mål för åk 3

Läsa
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan skriva med tydlig handstil och på dator. Jag vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår. Jag kan använda ämnesspecifika ord.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning - åk 3
Du ska kunna läsa flytande och känna lätt igen hela ord och förstår det du läser.
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.

Mål för åk 1-3

Berättande
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så det viktiga blir tydligt.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på stor eller liten grupp och vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: