Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4-6

Skapad 2015-02-03 07:43 i Sjöfruskolan Umeå
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Ej uppnått målen
E
C
A
Problemlösnings strategier
Se kommentar.
Kan lösa problem på ett fungerande sätt. Kan även till viss del värdera om svaret är rimligt.
Kan lösa problem på ett enkelt sätt. Kan även relativt väl värdera om svaret är rimligt.
Kan lösa problem med det mest effektiva sättet . Kan även värdera om svaret är rimligt.
Begreppsförståelse
Se kommentar
Kan på ett relativt bra sätt beskriva matematiska begrepp samt kunna använda dem i välkända sammanhang.
Kan på ett bra sätt beskriva matematiska begrepp och kan även använda dessa i bekanta sammanhang.
Kan på ett mycket bra sätt använda matematiska begrepp och även använda den kunskapen i nya sammanhang.
Matematiska metoder
Se kommentar
Kan utföra uträkningar med viss säkerhet med i huvudsak fungerande metod.
Kan utföra uträkningar på ett säkert sätt och ofta med en effektiv vald metod.
Utför alltid uträkningar på ett säkert sätt och med en effektivt vald metod.
Skriftlig och muntlig kommunikation
Se kommentar
Kunna redovisa uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt, skriftligt och muntligt, så att de i viss mån går att följa. För till viss del resonemangen framåt.
Kunna redovisa uppgifter på ett fungerande sätt, skriftligt och muntligt, så att de går att följa. För resonemangen framåt.
Kunna redovisa uppgifter med korrekt matematisk terminologi, god struktur och för uppgiften relevant information, så att de är lätta att följa. För resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: