Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bild 4-6

Skapad 2015-02-13 23:38 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Kunskapskrav för år 4 - 6
Grundskola 4 – 6 Bild

Förmågorna som ingår i ämnet bild är att kunna:

# kommunicera med bilder för att uttrycka budskap # skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material # undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder # analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Genom att:
Nivå 1
Påbörjat,ej genomfört område
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Gestalta & uttrycka
Framställa bilder
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
rita och måla olika teckningar och bilder där jag använder mig av olika tekniker för att skapa en bild som berättar och förmedlar ett eller flera olika budskap.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Arbetsform & teknik
Tekniker, verktyg & material
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag visar att jag kan använda olika material, tekniker och verktyg för att skapa olika former av skapande uttryck
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Sammanställa
Kombinera bildelement
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag använder olika saker för att skapa en bild, det kan vara andra bilder (collage) eller saker som skapar en känsla i ditt verk
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Egna idéer
Utveckla, bearbeta & återanvända
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag använder kasserat material, textil eller annat material som hjälper mig att skapa något nytt. Jag använder andras skapelser för att göra om och förändra till något som jag har gjort.
Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmateria.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Alternativ
Formulera & välja handlingsalternativ
jag kan förklara hur jag gjort, varför jag valt det ena eller det andra och kan komma med egna förslag på förändringar som utvecklar min skapelse
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Redogöra & visa
Presentera bilder
 • Bl  4-6
jag pratar om vad jag gjort, vad jag ville uppnå och vilket budskap jag vill få fram när jag visar mina bilder för andra.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera
Ge omdömen om arbetet
 • Bl  4-6
jag försöker att bedöma hur väl jag har genomfört min uppgift och hur väl min skapelse blivit gjord
Jag kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Argumentation
Resonemang & koppling
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
jag använder ord och uttryck söm hör samman med bildens ämnesområde och kopplar det till mina egna erfarenheter, andra kulturer, bilder och företeelser i världen när vi diskuterar konst och bild
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: