Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Nya språket lyfter

Skapad 2015-02-19 13:44 i Surteskolan Ale
Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter och Lgr 11.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

LÄSA OCH SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
A (a:1-4) Läsa
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
Avstämning A (a:1-4) Läsa Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser. (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet).
A (a:1-4) Skriva
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
B (b:1-4) Läsa
Läsförståelse
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag kan återberätta poänger i det jag läser.
Avstämning B (b:1-4) Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel. (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
B (b:1-4) Skriva
Handstil och språkets struktur.
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver, gör mellanrum mellan ord och skriver så att andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. Till exempel tankekartor.
C (c:1-4) Läsa
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika slags av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag kan återberätta handlingen med egna ord.
Avstämning C (c:1-4) Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
C (c:1-4) Skriva
Skriva berättelser med början, mitten och slut.
Jag skriver berättelser med inledning, handling och avslutning.
Jag kan beskriva huvudpersone-rna i min berättelse.
Jag kan beskriva miljöer i mina berättelser.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Skriva
Faktatext
Skriva om en fakta med egna ord och använda en källa, tex om ett djur. Jag provar att göra en tankekarta.
Skriva om två fakta med egna ord och ange en källa. Jag gör en tankekarta.
Skriva om tre fakta med egna ord och ange två källor. Jag utgår ifrån min tankekarta när jag skriver.
Kunna skriva en faktatext med egna ord och ha huvudrubrik och underrubriker.
Kunna skriva en längre faktatext med egna ord och ha huvudrubrik och underrubriker, sammanhängande bild och ange tre källor.
D (d:1-4) Läsa
Läsförståelse
Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när jag läser.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser. Jag känner till olika lässtrategier.
Jag läser med inlevelse. Jag kan använda mig utav olika lässtrategier.
Avstämning D (d:1-4) Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Informationssökning och källkritik
Jag läser en faktatext och kan redogöra för en fakta.
Jag läser en faktatext och kan redogöra för två fakta.
Jag läser fakta från två olika källor och kan redogöra för tre fakta och kan redogöra detta så att andra förstår med ämnesspecifik ord. Jag deltar i samtal kring källors ursprung.
Jag läser fakta från olika källor så som: Faktaböcker Internet Artiklar Tidningar Intervjuer Jag funderar och ställer frågor kring källors ursprung.
D (d:1-4) Skriva
Jag kan uttrycka hur jag tänker och hur jag tycker när jag skriver, till exempel vid: Berättelser Sagor Brev Bokrecension Faktatexter Instruktioner Recept
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs beroende på mottagare.
Jag skriver sammanhängande längre texter och använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning.
Jag skriver ofta, kan skriva olika slags texter och tar hjälp från olika håll.
Stava
Jag funderar över hur ord stavas.
Jag stavar enkla ord som till exempel bil och sol rätt.
Jag kan stava många ord som jag ofta använder i min egen text. Jag vet hur man tar reda på hur ord stavas. Jag kan stava ljudenliga ord.
Jag kan vokalerna utantill och förstår dess betydelse för stavningen.
Jag kan stava de flesta ord i mina texter, även de ljudstridiga.
Textbearbetning
Jag läser igenom min text när jag skrivit klart den.
Jag visar intresse för att förbättra min text.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Jag bearbetar texter tillsammans med en kamrat . Jag ger och får respons utifrån givna frågor.
Skriva på dator
Jag kan logga in på datorn.
Jag hittar alla bokstäverna på datorn Jag kan skriva ord.
Jag kan öppna ett nytt dokument och spara det. Jag testar att skriva meningar.
Jag skriver berättelser med inledning, handling och avslut.
Jag kan bearbeta min text i ordbehandlingsprogrammet.

TALA, SAMTALA OCH LYSSNA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Tala, samtala och lyssna
Tala: Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar/är mottagare.
Tala, samtala och lyssna
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan argumentera för min åsikt och visa förståelse för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: