Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris: Tema klassiker åk 7

Skapad 2015-03-18 19:06 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Matris till arbetsområdet "Klassiker"
Grundskola 7 Svenska

Matris till arbetsområdet "Klassiker"

På väg
E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Du visar detta i diskussionerna och i skrivuppgifterna.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du visar detta i diskussionerna och i skrivuppgifterna.
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du visar detta i diskussionerna och i skrivuppgifterna.
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Du visar detta i den avslutande skrivuppgiften.
Du gör skrivuppgiften. Din text har viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du gör skrivuppgiften. Din text har relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du gör skrivuppgiften. Din text har god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala & diskutera
Du visar detta i diskussionerna, både i helklass och i mindre grupper
Du deltar i samtal och diskussioner om texter, filmklipp och författare. Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner om texter, filmklippförfattare. Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner om texter, filmklipp och författare. Du ställer frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: