Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av en presentations uppgift

Skapad 2015-04-13 21:14 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola F Kemi

Bedömning av en presentations uppgift

F
E
C
A
Presentera inforamtion;
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp
Du saknar texter till arbetets delar.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbetade informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade och bearbetade texter till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit välutvecklade och väl bearbetade texter i hela arbetet.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder, tabeller och/eller rubriker i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder, tabeller och några rubriker i ditt arbete
Du har använt bilder, tabeller, rubriker och layout med viss anpassning till mottagaren.
Du har använt bilder, tabeller som förstärker texten, tydliga rubriker och bra layout med mycket god anpassning till mottagaren
Resonemang:
Du ska visa din förmåga att resonera om vad rent vatten har haft för betydelse för människans levnadsvillkor.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.
Källkritik:
Du ska söka information om vattenrening, bearbeta informationen och kritiskt granska dina valda källor.
Du saknar källhänvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt text-och bildkällor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val.
Du har använt flera olika text- och bildkällor men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt. Du har använt få text-och bildkällor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika text-och bildkällor i ditt arbete och har motiverat dina källor med underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: