Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2015-04-16 10:35 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivna texter- Lgr 11
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter, Lgr 11
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanfattning: Novell
Texten är ett försök till novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll 1
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Det finns passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Innehåll 2
Texten försöker fånga novellens typiska drag genom enkla berättargrepp.
Texten fångar relativt väl novellens typiska drag genom utvecklade berättargrepp.
Texten fångar väl novellens typiska drag genom väl utvecklade berättargrepp.
Struktur 1
Textens dramaturgi är i huvudsak passande och enkel, men ändå urskiljbar.
Textens dramaturgi är relativt passande t.ex. genom att vara komplex.
Textens dramaturgi är passande t.ex. genom att vara komplex.
Struktur 2
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, konsekvent genomförd styckemarkering, effektiv inledning, effektiv avslutning.
Struktur 3
Textbindningen är enkel. (Röd tråd) Exempel: Orden är ihopsatta till meningar. Meningarna har inget egentligt samband med varandra. Varje stycke fungerar för sig. Styckena har inte något egentligt samband med varandra.
Textbildningen är utvecklad. (Röd tråd) Exempel: Orden är ihopsatta till meningar. Meningarna har i regel samband med varandra. Varje stycke fungerar för sig. Styckena har i regel samband med varandra.
Textbindningen är välutvecklad. (Röd tråd) Exempel: Orden är ihopsatta till meningar. Meningarna har konsekvent samband med varandra. Varje stycke fungerar för sig. Styckena har konsekvent samband med varandra.
Språk och stil 1
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalen visar på viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalen visar på stilistisk medvetenhet.
Språk och stil 2
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierande, träffsäker och väl fungerande.
Språk och stil 3
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: