Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2015-04-20 10:11 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivna texter. Lgr 11
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter. Lgr 11
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar [....]
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar [...]
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar [...]

Texttyp, Textbindning, Struktur, Språklig variation och Språkliga normer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Texttyp
Elevens tankegångar framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt: bra eller dåligt.
Elevens tankegångar framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt: bra eller dåligt.
Elevens tankegångar framgår tydligt. Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt: bra eller dåligt.
Texttyp
Eleven ger exempel på en situation där det valda ämnet belys.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Texttyp
Krönikan innehåller både personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Det råder god balans mellan personliga och det allmänna.
Språklig variation
Till tankegång och/eller exemplet finns det enkla gestaltade beskrivningar.
Till tankegång och/eller exemplet finns det utvecklande gestaltande beskrivningar.
Till tankegång och/eller exemplet finns det välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Språklig variation
Ordvalet är enkelt t.ex. genom att eleven gjort försök till att kombinera ett personligt språk, läsartilltal, vändningar, liknelser och metaforer.
Ordvalet är varierat t.ex. genom kombination av personligt språk, läsartilltal, vändningar, liknelser och metaforer.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt t.ex. genom en välfungerande kombination av personligt språk, läsartilltal, vändningar, liknelser och metaforer.
Textbindning och struktur
Textbindningen är enkel då texten i huvudsak är sammanhängande och begriplig.
Textbildningen är utvecklad då texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar genom t.ex. styckeindelning, styckemarkering. I avslutningen görs ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Textbildningen är välutvecklad då texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering. I avslutningen finns en medvetet vald slutsats eller uppmaning till läsaren
Språkliga normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. (Satsdelarna i en sats i rätt ordning.)
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språkliga normer
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: