Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2015-04-24 10:57 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Här kan du se alla musikens delar i en matris
Grundskola 4 – 6 Musik

Sång och spel

  • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
lägre
>
>
högre
Sång
Delta i gemensam sång
  • Mu  E 6
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd
Spel
Melodispel
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Spel
Spel på bas
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela en enkel anpassad basstämma.
Spel
Spel på slagverk
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Spel
Ackompanjemang på ackordinstrument (gitarr, piano)
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Sång och spel
Spel med timing på sång eller instrument
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

Skapande

  • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
lägre
>
>
högre
Skapande
Skapa Musik
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Analysera och diskutera

  • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
lägre
>
>
högre
Resonera om musicerande
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka män­niskor,
Musikaliska karaktärsdrag
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Du har inte visat din förmåga inom detta område
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: