Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - vikingatiden

Skapad 2015-05-18 16:53 i Esperedskolan Halmstad
Historia - vikingatiden år 4
Grundskola 4

Historia - vikingatiden

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden t ex: - Resorna - Hur de bodde och levde - Hur det var att vara barn, kvinna eller man under vikingatiden - Runorna.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden t ex: - Resorna - Hur de bodde och levde - Hur det var att vara barn, kvinna eller man under vikingatiden - Runorna.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden t ex: - Resorna - Hur de bodde och levde - Hur det var att vara barn, kvinna eller man under vikingatiden - Runorna.
Jämföra
Jämförelser: Likheter och skillnader mellan vikingatiden och nutid. För- och nackdelar mellan vikingatiden och nutid.
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller t ex: - Politik ( vem eller vilka som bestämmer och styr). - Levnadsvillkor ( t ex hur det var att vara man, kvinna eller barn).
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller t ex: - Politik ( vem eller vilka som bestämmer och styr). - Levnadsvillkor ( t ex hur det var att vara man, kvinna eller barn).
Kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller t ex: -Politik ( vem eller vilka som bestämmer och styr). -Levnadsvillkor ( t ex hur det var att vara man, kvinna eller barn).
Spår från vikingatiden
Eleven kan tolka och visa på spår av vikingatiden i vår tid.

Religion - vikingatiden

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Asatron
Gudar Berättelser om gudarna Skapelseberättelsen
Du kan redogöra för några grundläggande drag i fornskandinavisk religion.
Asatron
Kan vi se några spår av asatron idag?
Du ger exempel på hur skandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: