Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik matris år 4-6 ny

Skapad 2015-06-01 14:39 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Musik

Har arbetat med
Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 Musik
Musicerande och musikskapande
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma .
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi, bas och slagverksstämma
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Musikens verktyg
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Musikens sammanhang och funktioner
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument grupper.

Har arbetat med
Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 Musik

Har arbetat med
Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 Musik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: