Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i ämnet Idrott och hälsa år 4-5

Skapad 2015-06-01 14:51 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Bedömningsmatris idrott och hälsa, år 4-5
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Motorik
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer. Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer. Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rörelser
I rörelser till musik och i danser anpassar du till viss del dina rörelser till takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar du dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala och resonera
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande kunskaper
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter
Aktiviteter i natur och utemiljö
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hantera nödsituationer vid vatten
Ej påbörjat område.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: