Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima åk 2

Skapad 2015-06-02 19:14 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Prima 2A, Prima 2B
Grundskola 2 Matematik

Målen och det matematiska innehållet utgår från de nationella målen i matematik.

Osäker
På gång
Kan
Ramsräkna jämna tal till 20
Veckodagarna i ordningsföljd
Månaderna i ordningsföljd
Kunna namnge tvådimensionella objekt som cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och göra enkla beskrivningar med begreppen sida och hörn.
Kunna namnge tredimensionella objekt som kon, rätblock, kub, pyramid, cylinder, klot.
Avläsa klockan; kvart i, kvart över
Kunna räkna ut tidsdifferens i hela timmar mellan två klockslag.
Förstå hur tal är uppbyggda, hundratal, tiotal och ental
Bråk; Kunna rita 1/2, 1/3 och 1/4 på enkla figurer.
Bråk; Kunna del av antal 1/2, 1/3 och 1/4
Skriva talraden 0 - 100, du ska kunna talets grannar
Storleksordna tal 0-100
Addition med talsortsräkning; hundratal, tiotal, ental
Avrundning till hela tiotal
Addition uppställning utan växling
Miniräknaren
Addition med tiotalsövergång 0 - 100. Ex: 9+9, 57+8
Subtraktion uppställning utan växling
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 100. Ex 14-6, 77-9
Multiplikation, tabellerna 2, 5, 10
Kunna avläsa enkla diagram och svara på enkla frågor
Division
Massa
Symmetri
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: