Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1-3, Nyvångskolan fastställd 160914

Skapad 2015-06-03 15:39 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris i samhällsorienterande ämnen 1-3. Riktad mot kunskapskrav år 3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

De arbetsområden vi kommer arbeta med är: Religioner, närområdet, omvärlden, demokrati, miljö och hållbar utveckling, barn i världen, mänskliga rättigheter, länders geografi, istiden, forntiden, hur det var förr och hur det är nu.

Förmågor i So-ämnena
Godtagbara kunskaper åk 3
Begrepp Använda faktaord
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du har kännedom om vissa begrepp.
Du kan använda de flesta begrepp.
Du använder många begrepp både i tal och skrift.
Analys Jämföra, se skillnader och likheter
Du kan med stöd göra enkla jämförelser.
Du kan med stöd göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor så att du kan göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Information och kritisk granskning Söka information om olika kunskapsområden och värdera olika källor.
Du kan med stöd söka information ur en källa.
Du har viss kännedom om hur man söker information. Du granskar med stöd dina källor.
Du har kännedom om hur man söker information. Du kan kritiskt granska och jämföra olika källor.
Du kan söka och jämföra och kritiskt granska information från några olika källor.
Resonera och argumentera Du kan diskutera olika saker/frågor inom ämnet.
Du kan med stöd resonera kring ämnesområdet.
Du kan till viss del resonera kring ämnesområdet utifrån egna erfarenheter.
Du kan resonera och argumentera utifrån egna och andras erfarenheter och välkänd fakta.
Du kan mer utförligt resonera och argumentera utifrån egna och andras erfarenheter och välkänd fakta.
Reflektera Ställer egna frågor och har egna funderingar kring det område vi arbetar med.
Du kan med stöd reflektera över arbetsområdena vi arbetat med.
Du kan till viss del reflektera över arbetsområdena vi arbetat med.
Du kan göra enkla reflektioner över arbetsområdena vi arbetar med.
Du gör reflektioner över arbetsområdena vi arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: