Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatförändringen vt 2015

Skapad 2015-06-08 11:29 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi

Syfte Geografiämnet skall ge oss kunskap om olika miljöer i världen och bidra till en förståelse av människans levnadsvillkor. Det är vår allas ansvar att förvalta jorden. Samspelet mellan människan och dess omgivning är viktig.
Eleverna skall få kunskaper om hur människa och natur samspelar och vilka konsekvenser detta kan få för människans levnadsvillkor. Undervisningen skall ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden. De skall även presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.
På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsper¬spektiv.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också med¬verka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.
Innehåll Vi kommer att arbeta med:
-klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. Därtill kommer vi att arbeta med centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
-Sårbara platser och hot, till exempel översvämningar och torka, och vilka konsekvenser det får för natur-och kulturlandskapet är också en del av innehållet.
-På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker ska också diskuteras.
-Vi kommer också prata om intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
-Förnybara energitillgångar, till exempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel är en förutsättning för att minska på de negativa klimatförändringarna.

Bedömning
Jag som lärare kommer att bedöma:
-dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
-ditt resonemang om klimatförändringar och dess konsekvenser.
-ditt resonemang om hållbarhetsfrågor samt lösningar.
-hur du använder geografiska begrepp.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:
• Lärarledda lektioner
• Faktasökande i grupp och enskilt • Gruppdiskussioner • Film

Dokumentation

Dokumentationen kommer att ske kontinuerligt. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett redovisningstillfälle där eleverna kommer att visa sin kunskap på olika sätt. Hur detta ser ut kommer diskuteras tillsammans med klassen.

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: