👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleklass Svenska - Före läsa & skriva läsåret 15/16

Skapad 2015-06-08 14:03 i Lorensberga F-6 Ludvika
Matris utifrån nuvarande Jag kan - materialet
Grundskola F Svenska

Fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom.

Språklig medvetenhet

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Rimma
Utveckla förmågan att höra vilka ord som rimmar.
Skilja på långa och korta ord
Utveckla förmågan att skilja ordlängd från ordets betydelse, t.ex. tåg - nyckelpiga.
Sammansatta ord
Utveckla förmågan att sätta ihop två ord till ett nytt.
Höra första ljudet i ord
Utveckla förmågan att höra vilket ljud ett ord börjar på (ej bokstav).
Höra sista ljudet i ord
Utveckla förmågan att höra vilket ljud ett ord slutar på (ej bokstav).
Lägga till ljud
Utveckla förmågan att lägga till ett ljud till ett ord och få ett nytt ord t.ex. + t till and = tand.
Ta bort ljud
Utveckla förmågan att ta bort ett ljud från ett ord och få ett nytt ord t.ex. tand -t =and.
Höra antal ljud i ord
Utveckla förmågan att höra hur många ljud ett ord består av t.ex. bil = 3 ljud.
Sätta ihop ord av ljud
Utveckla förmågan att höra vilka ljud som ljudas t.ex. B + I + L = BIL.
Bokstavskännedom
Utveckla förmågan att koppla bokstavsljud till bokstavsform.
Läsa korta ord
Utveckla förmågan att ljuda ihop korta ord och veta vad det står.
Skriva korta ord
Utveckla förmågan att skriva korta ord.