👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskursk 5 VT 2015

Skapad 2015-06-11 08:54 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 5 Engelska

Förmågor i engelska

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Du har nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal och visat att du kan mer
Lyssna
Du har förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag känner igen vanliga ord och mycket enkla fraser om mig själv, min familj och min omgivning i långsamt talad engelska.
Försök att lyssna mer aktivt på talad engelska i olika sammanhang t. ex på TV. Fråga oftare när du inte förstår.
Jag förstår det mesta av huvudinnehållet i de texter vi lyssnar på
Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt tal om vardagliga saker som skola, på fritid, osv.
Läsa
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar om bekanta ämnen.
Du ska vara mer uppmärksam på uttal och vara mer aktiv när vi går igenom en ny text.
Jag kan läsa texter om bekanta ämnen. Jag kan självständigt hitta viss information jag behöver i texterna.
Jag kan förstå lite längre och svårare texter. Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål.
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag kan med hjälp använda enkla fraser och meningar för att berätta var jag bor och vem jag är.
Du ska försöka tala mer engelska på lektionerna. Det gör inget om du säger fel.
Jag kan använda en rad fraser och meningar för att på ett enkelt sätt uttrycka mina åsikter och upplevelser.
Jag kan binda samman fraser för att beskriva upplevelser och händelser, Jag kan berätta om mina åsikter och planer på ett utförligt sätt.. Jag kan berätta en historia eller med enkla ord återberätta en bok eller film.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
 • En  4-6
 • En  4-6
Jag kan med hjälp skriva korta, enkla meddelanden, t.ex. ett vykortmed hälsningar. Jag kan skriva mina personliga uppgifter som namn, adress och ålder.
Du kan ta hjälp av ordlistan, dina kamrater, eller Textbook för att skriva olika texter.
Jag kan skriva en sammanhängande text om välbekanta områden som mina intressen och min familj.
Jag kan på ett varierat sätt skriva en samman-hängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.