Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Kemi 4 - 6

Skapad 2015-06-12 13:23 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ej genomgången eller påbörjad förmåga
Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Bedömning av
Hur väl du kan samtala om olika frågor som berör ämnesområdet. Hur väl du kan ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som leder diskussionen framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Bedömning av
Hur väl du kan söka information, bearbeta och använda dig av denna i dina diskussioner. Hur väl du kan resonera källkritiskt.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Bedömning av
Hur väl du kan använda dig av information från olika källor i ditt resonemang.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Bedömning av
Hur väl du kan genomföra olika undersökningar utifrån planeringar och olika frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Bedömning av
Hur väl du kan använda olika utrustningar på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Bedömning av
Hur väl du kan jämföra dina och andras resultat, Hur väl du kan resonera om likheter och olikheter. Hur väl du kan ge förslag på förbättringar.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Bedömning av
Hur väl du kan dokumentera dina undersökningar,
Dessutom gör Du enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör Du utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör Du välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Bedömning av
Hur väl du kan berätta om viktiga upptäckter. Hur väl du kan förklara upptäckternas betydelse för människan.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bedömning av
Hur väl du kan förklara materians uppbyggnad, egenskaper och kemiska sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Bedömning av
Hur väl du kan föra resonemang om egenskaper hos luft, vatten, fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Bedömning av
Hur väl du kan resonera om kemiska samband och hållbar utveckling.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan Du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan Du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan Du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: