Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3 Bjursåsskolan

Skapad 2015-06-17 13:19 i Bjursåsskolan F-6 Falun
En matris med kunskapskraven i matematik att använda för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik

En matris med kunskapskraven i matematik att använda för åk 1-3. Då ruta åk 1, åk 2 eller kunskapskraven åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte arbetats med ännu eller så har eleven ännu inte uppnått kravet för årskursen.

Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Problemlösning
 • Ma   3
Du kan lösa en enkel räknesaga.
Du kan lösa ett enkelt matteproblem genom att tex. rita en bild.
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen.
Problemlösning
 • Ma   3
Du kan fundera och prata kring enkla räknesagor.
Du kan fundera och prata kring enkla matteproblem.
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Matematiska begrepp
 • Ma   3
Du känner igen några matteord och lägesord. Ex framför, bakom, lika många, fler än, färre än.
Du förstår några olika matteord som tex addition och subtraktion, dubbelt och hälften, udda och jämnt.
Du kan använda matteord på ett fungerande sätt i vardagen.
Matematiska begrepp
 • Ma   3
Du känner till symbolen för "lika med" och tallinjen 0-10.
Du vet hur symbolerna för addition och subtraktion ser ut.
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Matematiska begrepp
 • Ma   3
Du känner till att det finns ett samband mellan några begrepp som tex addition och subtraktion.
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Antalsuppfattning
 • Ma   3
Du förstår sambandet mellan antal och siffror inom talområdet 0-10 och kan dela upp tal inom området 1-10.
Du förstår talens värde 10-20 (ental, tiotal) och vet hur man kan använda tallinjen 0-20.
Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal. Du kan beskriva deras samband till varandra och kan dela upp tal.
Bråk
 • Ma   3
Du känner till att man kan dela upp heltal i enkla bråk.
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad några enkla bråktal heter.
Geometri
 • Ma   3
Du känner igen de geometriska formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Du kan namnet på de vanligaste geometriska formerna och kan beskriva några av deras egenskaper.
Du kan använda grundläggande geometriska ord och vanliga lägesord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer.
Avbilda
 • Ma   3
Du kan rita av enkla geometriska figurer.
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
Proportionella samband
 • Ma   3
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel dubbelt och hälften. Du använder dem i situationer som du känner igen.
Matematiska metoder
 • Ma   3
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningen.
Huvudräkning
 • Ma   3
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-5 och tiokamraterna.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång. Du känner till enkel multiplikation och division.
Du kan använda huvudräkning för att föra enkla uträkningar med de fyra räknesätten.
Skriftliga räknemetoder
 • Ma   3
Du känner till att det finns olika räknemetoder.
Du kan välja och använda skriftliga räknemetoder (ex uppställning/tankeled) vid uträkningar inom talområdet 0-200 med gott resultat.
Likheter
 • Ma   3
Du känner till symbolen för likhetstecknet.
Du kan använda likhetstecknet i enklare uträkningar, ex 4+6=10.
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida, ex. 5+_=3+7.
Mäta, jämföra och uppskatta
 • Ma   3
Du förstår några begrepp som lång, kort, tung, lätt och mycket. Du känner till begreppen dag, vecka, månad, år och årstider.
Du känner igen några olika viktenheter, volymenheter och massenheter. Du vet att man kan mäta tid med hjälp av en klocka. Du känner igen tidsenheterna s, min och h.
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
Uttrycksformer
 • Ma   3
Du kan med stöd av tex laborativt material prata om olika antal.
Du kan med hjälp av tex bilder beskriva en enkel räknehändelse.
Du kan beskriva och prata, på ett i stort sett fungerande sätt, om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.
Tabeller och diagram
 • Ma   3
Du kan sortera laborativt material i tex olika former, färger.
Du kan läsa av enkla diagram.
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
Resonemang
 • Ma   3
Du kan upptäcka och prata om enkla mönster i form och färg.
Du kan fortsätta på ett givet geometriskt mönster och upptäcka enkla mönster i talföljder.
Du kan diskutera om val av olika metoder och räknesätt, slumpmässiga händleser, geometriska mönster, talföljder och resultats rimlighet. Du ställer och svarar på frågor hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: