Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2015-08-25 14:27 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter. Lgr 11
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter. Lgr 11
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanfattning: Reportager
Eleven följer instruktionen till viss del dvs. Texten fungerar i huvudsak som ett reportage eftersom: Eleven följer uppgiftsinstruktionen och textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett reportage. eftersom: Eleven följer uppgiftsinstruktionen och textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett reportage eftersom: Eleven följer uppgiftsinstruktionen och textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation

Reportage

Reportaget innehåller beskrivningar av personer, miljöer, känslor och händelser tillsammans med fakta och intervjuer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande, begriplig och tydlig med en början, mitt och slut. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering och inledning, Texten har också en tydligt början, mitt och slut. Textbildningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering och effektiv inledning, Texten har också en tydligt början, mitt och slut. Textbildningen är välutvecklad.
Här och nu perspektivet/känslan
Reportaget förmedlar till viss del en upplevelse av att vara på plats.
Reportaget förmedlar relativt väl en upplevelse av att vara på plats.
Reportaget förmedlar på ett ändamålsmässigt och träffsäkert sätt en upplevelse av att vara på plats.
Miljöbeskrivning/personbeskrivning referat
Reportaget innehåller enkla gestaltande beskrivningar av miljön och personer.
Reportaget innehåller passande beskrivningar av miljön och personer.
Reportaget innehåller välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av miljön och personerna.
Intervjuer
Reportaget innehåller till viss del intervjuer som är förankrade med innehållet.
Reportaget innehåller intervjuer som är väl förankrade med innehållet.
Reportaget innehåller intervjuer som är specifika och träffsäkra till innehållet.
Bakgrundsinformation
Bakgrundsfakta presenteras i huvudsak och är till viss del källkritiskt granskade.
Bakgrundsfakta presenteras relativt väl och är källkritiskt granskade.
Bakgrundsfakta presenteras väl och är källkritiskt granskade.
Referat/sammanfattningar
Reportaget innehåller till vis del anpassade referat/sammanfattningar.
Reportaget innehåller väl anpassade referat/sammanfattningar.
Reportaget innehåller specifika och träffsäkra referat/sammanfattningar.
Personlig reflektion
Eleven syns till viss del i texten genom att dela med sig av sina personliga reflektioner.
Eleven syns relativt väl i texten genom att dela med sig av sina personliga reflektioner.
Eleven syns väl i texten genom att dela med sig av sina personliga reflektioner.
Språk
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Stil
Elevens personliga språk lyser till viss del igenom.
Elevens personliga språk lyser igenom och används på ett medvetet sätt.
Elevens personliga språk lyser igenom och används på ett medvetet och ändamålsmässigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: