Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT16

Skapad 2015-09-06 10:26 i Gillboskolan Sollentuna
Den här terminen kommer vi jobba med bråk, potenser, procent, diagram och geometri. Vi blandar in problemlösning i läxorna för att träna inför proven. I mappen 8B matte på Google Drive finns planeringen och de dokument som vi gör.
Grundskola 8 Matematik
Ej bedömt
_ F _
_ E _
_ C _
_ A _
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: