Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betygsmatris Teknik Rörelse och konstruktion

Skapad 2015-09-10 19:37 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Teknik

Teknik
På väg
E
C
A
Tekniska lösningar
Beskriva hur ett modellfordon kan byggas för att röra sig framåt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att fordonet ska röra sig framåt
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Genomföra arbeten
Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentera
Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: