Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD matris år 7-9

Skapad 2015-09-16 08:49 i Viksängsskolan Västerås Stad
Kunskapskrav i mot år 9
Grundskola 7 – 9 Bild

BILDMATRIS

F behöver utvecklas
E
C
A
Bildframställning
Kan tillverka olika slags bilder och former.
Kan tillverka olika slags bilder och former och med ett enkelt bildspråk förmedla ett budskap.
Kan tillverka olika slags bilder och former och med ett utvecklat bildspråk förmedla ett budskap.
Kan tillverka olika slags bilder och former och med ett väl utvecklat bildspråk förmedla ett budskap.
Använder uttrycksformer.
Använder delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använder relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använder väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Teknik
Använda olika tekniker, verktyg och materia.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Prövar kombinationer.
Prövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Arbetsprocess
Bidrar till att utveckla idéer.
Bidrar till att utveckla idéer inom olika ämnesområden.
Kan utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden.
Kan utveckla egna idéer inom olika ämnesområden.
Hur du för arbetet framåt.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Kan presentera sina bilder
Kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Kan ge enkla omdömen.
Kan ge enkla omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.
Tolkning och förståelse
Tolkar bilder, såväl samtida som historiska.
Kan tolka olika bilder, såväl samtida som historiska.
Tolkar olika bilder och verk, såväl samtida som historiska.
Kan tolka olika bilder och verk, såväl samtida som historiska.
Kan resonera kring sitt bildarbete.
Kan resonera om och dra kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden på ett enkelt sätt.
Kan resonera om och dra kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden på ett utvecklat och relativt väl fungerande sätt.
Kan resonera om och dra kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden på ett välutvecklat och väl fungerande sätt.
Beskriver bilders och verks uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt.
Kan, med viss användning av ämnesspecifika begrepp, beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt.
Kan, med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp, beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt.
Kan, med god användning av ämnesspecifika begrepp, beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: