Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Fast eller flytande HT 2015

Skapad 2015-09-16 13:14 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Bedömningsmatris utifrån Skolverkets material Dino
Grundskola 2 NO (år 1-3)

NO, 1-3 NTA

>>>
>>>
>>>
Ställa frågor
jag vill ha hjälp av någon, med förslag på frågor jag kan ställa
jag har många frågor, men alla går inte att undersöka
jag kan med hjälp av någon utveckla mina eller andras frågor, så att de går att undersöka
Formulera hypoteser
jag vill ha hjälp av någon, att gissa vad som kommer att hända
jag kan gissa vad som kommer att hända, men vill ha hjälp med förklaringarna
jag vet vad som kommer att hända och göra egna förklaringar
Planera en undersökning
jag vill ha hjälp av någon, när jag ska planera en undersökning
jag har förslag på hur jag kan planera en undersökning, i stora drag eller för en mindre del
jag kan ge förslag på hur jag kan planera en undersökning, men någon mindre del kan saknas
Observera
jag vill ha hjälp av någon, när jag ska observera
jag kan observera och se tydliga egenskaper
jag kan observera och se mindre tydliga egenskaper, samt använda flera olika egenskaper för att beskriva det jag ser
Samla data
jag vill ha hjälp av någon, för att veta vad jag ska göra och vad jag ska titta efter
jag vill ha lite hjälp, för att göra på rätt sätt och titta efter rätt saker i rätt ordning
jag kan arbeta själv, men ber ibland om hjälp för att få sakerna i rätt ordning
Tolka resultat
jag vill ha hjälp av någon, att förstå vad som hände i mina undersökningar
jag får ibland hjälp, att förstå vad som hände i mina undersökningar
jag kan förstå vad som hände i mina undersökningar
Utvärdera
jag vill ha hjälp av någon, när jag ska resonera om resultatens rimlighet
jag kan resonera om resultatens rimlighet
jag kan se om det finns fel och resonera om resultatens rimlighet
Redovisa
jag vill ha hjälp av någon, när jag ska redovisa mina resultat
jag kan redovisa mina resultat, med hjälp av bilder, stödord och kamrater
jag kan redovisa mina resultat, med lite hjälp av bilder, stödord och kamrater samt göra det även skriftligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: