Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen_F-3_2016

Skapad 2015-09-17 08:54 i Esperedskolan Halmstad
Konstruera ett leksakskit som är mekaniskt och innehåller en vevaxel.
Grundskola F – 3 Teknik
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Identifiera tekniska lösningar
Upptäcka olika tekniska lösningar.
Jag kan ge något exempel på olika mekaniska komponenter (delar) som samverkar och skapar rörelse (t.ex kugghjul/kugghjul, hjul/axel, länk/led, vev/vevaxel).
Jag kan ge flera exempel på olika mekaniska komponenter (delar) som samverkar och skapar rörelse (t.ex kugghjul/kugghjul, hjul/axel, länk/led, vev/vevaxel).
Jag kan ge flera exempel på olika mekaniska komponenter (delar) som samverkar och skapar rörelse (t.ex kugghjul/kugghjul, hjul/axel, länk/led, vev/vevaxel) och se samma princip i ett annat sammanhang. (T.ex. vev/vevaxel - pennvässaren och cykel)
Analysera tekniska lösningar
Utforska de tekniska lösningarna utifrån användning och funktion.
Jag kan beskriva hur en mekanisk rörelseomvandling fungerar med hjälp av exempelvis en skiss.
Jag kan beskriva och förklara hur en mekanisk rörelseomvandling fungerar med hjälp av exempelvis en skiss.
Utarbeta en lösning på ett problem
Utarbeta en leksak som går att plocka isär och sättas ihop igen.
Jag kan ge förslag på en teknisk lösning som går att plocka isär och sättas ihop igen.
Jag kan ge förslag på en teknisk lösning som går att plocka isär och sättas ihop igen samt göra en fysisk modell av min tanke.
Jag kan ge förslag på en teknisk lösning som går att plocka isär och sättas ihop igen samt göra en fysisk modell av min tanke som fungerar.
Teknikens begrepp och uttrycksformer
Jag kan förstå något tekniskt begrepp (t.ex mekanisk rörelse, kraft, länk, led, kugghjul, remskiva, axel).
Jag kan förstå flera tekniska begrepp (t.ex mekanisk rörelse, kraft, länk, led, kugghjul, remskiva, axel).
Jag kan använda tekniska begrepp i ett sammanhang (t.ex mekanisk rörelse, kraft, länk, led, kugghjul, remskiva, axel).
Värdera konsekvenser av olika teknikval
Leksaken utifrån samhälle/miljö/individperspektiv. T.ex. leksakens inverkan på barns hälsa eller val av material.
Jag kan t.ex. beskriva varför jag har valt ett specifikt material eller teknisk lösning till min leksak, utifrån ett perspektiv.
Jag kan t.ex. beskriva varför jag har valt ett specifikt material till min leksak, utifrån två perspektiv .
Jag kan t.ex. beskriva varför jag har valt ett specifikt material till min leksak, utifrån tre perspektiv.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling
Varför ser leksaker annorlunda ut idag jämfört med förr.
Jag kan berätta någon skillnad på en leksak från förr och nu.
Jag kan berätta varför leksaker inte ser likadana ut idag som de gjorde förr.
Jag kan berätta varför leksaker inte ser likadana ut idag som de gjorde förr. Jag kan också berätta om för- och/eller nackdelar med utvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: