Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i matematik år 1-3 V Alstad skola

Skapad 2015-09-22 13:35 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Bedömningen göres utifrån årskursens pp.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Bedömningen göres utifrån årskursens pp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
Du kan med hjälp av vuxen storleksordna tal.
Du kan storleksordna tal.
Du visar säkerhet i användandet av talen i ett utvidgat talområde.
Positionssystemet
Du kan med stöd av en vuxen eller konkret material visa hur talen är uppbyggda.
Du kan visa hur tal är uppbyggda.
Du kan visa hur tal är uppbyggda och använder det när du räknar.
De fyra räknesätten.
Du vet att det finns fyra räknesätt.
Du kan de fyra räknesätten. Du vet att de har ett samband.
Du kan de fyra räknesätten och deras samband och använder dem i olika situationer.
Du vet att det finns olika metoder för att lösa samma räkneproblem.
Du vet att det finns olika metoder för att lösa samma räkneproblem och kan använda dig av två olika.
Du använder dig av flera olika metoder för att göra beräkningar för att lösa matteproblem.
Rimlighet
Du vet att man ibland måste gissa vid enkla beräkningar.
Du kan med hjälp göra rimliga gissningar.
Du kan göra rimliga bedömningar.
Bråk och delar.
Du kan med hjälp dela en helhet eller ett antal.
Du kan dela en helhet eller ett antal.
Du kan dela en helhet eller ett antal och beskriva detta i enkel bråkform.
Algebra
Du kan upptäcka talmönster, bildmönster, symmetri och geometriska mönster med stöd av vuxen eller konkret material.
Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster, symmetri och geometriska mönster.
Du kan göra egna talmönster, bildmönster, symmetri och geometriska mönster och kan även se och fortsätta oregelbundna mönster.
Likhetstecknets betydelse.
Du kan med hjälp visa likhetstecknets betydelse.
Du vet likhetstecknets betydelse och upptäcker dess placering.
Du vet likhetstecknets betydelse och upptäcker dess placering. Du förstår och löser uppgiften på ett riktigt sätt.
Geometri
Klockan
Du vet att man kan mäta och avläsa tid.
Du kan med hjälp mäta och avläsa tid.
Du kan mäta och avläsa tid.
Geometriska objekt.
Du känner igen några geometriska objeket.
Du känner igen och kan namnge geometriska objekt.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. När du beskriver använder du de rätta begreppen.
Skala
Du vet att man kan rita av ett objekt och att man kan förstora eller förminska dem.
Du kan med hjälp rita av ett objekt och förstora eller förminska dem.
Du kan rita av ett objekt och förstora eller förminska dem.
Lägesord
Du vet att man kan beskriva ett objekts läge i rummet.
Du kan med hjälp beskriva ett objekts läge i rummet.
Du kan beskriva ett objekts läge i rummet.
Mätning av längd, massa och volym.
Du kan välja rätt måttenhet i enkla beräkningar med stöd av vuxen eller konkret material.
Du kan göra enkla beräkningar och väljer rätt enhet.
Du är förtrogen med samtliga måttenheter och kan göra beräkningar med dessa.
Problemlösning
Du kan med stöd av vuxen eller konkret material lösa enkla matteproblem.
Du kan lösa enkla problem genom att rita eller välja räknesätt.
Du kan lösa problem där du behöver använda flera metoder för att komma fram till svaret och bedöma svarets rimlighet.
Matematiska formuleringar.
Du vet att det finns ett "mattespråk".
Du kan med hjälp skriva på "mattespråket".
Du kan skriva på "mattespråket" och göra egna räknesagor.
Statistik
Du vet att man kan beskriva med hjälp av tabeller och diagram.
Du kan läsa av en tabell och ett diagram.
Du kan genomföra en egen undersökning och göra en tabell och ett diagram.
Slumpmässiga händelser "Tärning"
Du vet att man inte kan förutsäga vad som ska hända i spel.
Du vet att man inte kan förutsäga vad som ska hända i spel. Men du vet också att vissa händelser kan man utesluta.
Du vet att man inte kan förutsäga vad som ska hända i spel. Men du vet också vilka händelser kan man utesluta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: